Studieforbund

Voksenopplæringsforbundet har 12 godkjente studieforbund som medlemmer. Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner.