Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er studieforbundenes interesseorganisasjon. Vårt hovedmål er å styrke studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter. Frivillige organisasjoner har rett til å låne offentlige skolelokaler til kursaktiviteten sin. Dette gjelder for alle typer kurs med tilskudd fra et studieforbund. Mer info og mal for brev til skoleeier finnes under Ressurs-fanen.