Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er studieforbundenes interesseorganisasjon. Vårt hovedmål er å styrke studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter.