Rom for mer dannelse

Sluttkonferanse for det nordiske prosjektet Rom for dannelse – Rum för bildning – ble gjennomført i Larvik siste uke med over 80 deltakere. VOFO har vært koordinator for prosjektet og hovedformålet har vært gjennom teori og praksis å peke på synergieffekter av samarbeid mellom biblioteker og voksenopplæring – til beste for læringssøkende voksne. Gjennom eksempler og delprosjekter har prosjektet påvist nytten av slikt samarbeid, og det er laget et eget godt eksempelhefte som er tilgjengelig for bestilling fra VOFO. I Norge har Nasjonalbiblioteket og Vestfold Fylkesbibliotek vært de viktigste samarbeidspartnerne for VOFO. Under Larvik-konferansen kom bibliotekene til å være mest i fokus. Blant de over 80 deltakerne kom over 50 fra biblioteksektoren, mens ca 20 kom fra kommunal voksenopplæring eller andre offentlige etater og bare 10 kom fra frivillig sektor. Studieforbundene i Norge glimret med sitt fravær. - Vi tror ikke det betyr at studieforbundene er uinteressert i å samarbeide med biblioteker, for vi kjenner mange eksempler på at slikt samarbeid skjer, sier generalsekretær i VOFO Sturla Bjerkaker. VOFO vil derfor følge opp konferansen med å trekke inn temaer fra prosjektet Rom for dannelse i sammenhenger der studieforbundene møtes.

Les mer om konferansen på Buskerud Fylkesbiblioteks blogg BIBARENA her

Se bilder fra konferansen på Flickr her